Анализ сайта: http://

zu.wikipedia.org – Wikipedia

zu.wikipedia.org – Wikipedia
Ссылка на сайт:https://zu.wikipedia.org/wiki/Ikhasi_Elikhulu
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ zu.wikipedia.org
Домен:zu.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia
H1:

Ikhasi Elikhulu

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Ikhasi Elikhulu. From Wikipedia. Eqa e: Ukuqondiswa kwemikhumbi, Sesha. Uyamukelwa kwi Wikipedia ye siZulu, nivakashe kahle. Sisizana ukubhala incwadi ephethe izinhlobonhlobo zolwazi. Manje, kunemibhalo eyi 969 ngesiZulu. Masiqale! Amazwe, Izilimi, Ubuciko, Ubuchwepheshe, Amaholide, Imidlalo, Izilwane, Imvelo, Ukudla, Izinkolo, Isayensi, Umculo, Ama-atikili Afakiwe . iRiphabliki yaseNingizimu Afrika ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula tujfruyht tyuudfufu nangyientleng nwungtu AmaZulu maala wakulelli. Ungala togo mwabeniko selembwo stokonoka telelukoba. Elesinora luwmbowa sdetbo humokirona. (more). Bowazi Ukuthi. IsiZulu singulimi lwamaZulu. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangu-10 677 305 (ukubala kwesizwe kuka-2001) futhi siqondwa ngabantu abangu-25000000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela...
Размер страницы:115,07 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8846 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:7456 символов
Количество слов:1031 штук
Время загрузки страницы:0,625 секунд
Сервер:mw1269.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Fri, 15 Dec 2017 02:50:08 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены