Анализ сайта: http://

zh-min-nan.wikipedia.org – Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su

zh-min-nan.wikipedia.org – Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su
Ссылка на сайт:https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Thâu-ia̍h
Яндекс ТИЦ:50
Информер:ТИЦ zh-min-nan.wikipedia.org
Домен:zh-min-nan.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su
H1:

Thâu-ia̍h

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Thâu-ia̍h. Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng. Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē. Hoan-gêng kong-lîm Wikipedia, lâng-lâng lóng ē-tàng siá ê chū-iû ê pek-kho-choân-su. Chit-má ū 226, 320 phiⁿ Pe̍h-ōe-jī ê bûn-chiuⁿ. Gē-su̍t, Jîn-bu̍t, Ki-su̍t, Kho-ha̍k, Le̍k-sú, Siā-hōe, Sò͘-ha̍k, Tē-lí, Kî-tha, Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ FAQ  · Soa-pôaⁿ  · Pian-chi̍p  · Guestbook  · Sin bûn-chiuⁿ  · Chhiū-á-kha  · Wikia 漢字版 (本地籌備處 ) Án-chóaⁿ tha̍k (How to read )  · Án-chóaⁿ phah-jī (How to type POJ )  · Án-chóaⁿ siá. Jī-bó sek-ín. A, Aⁿ, B, C, CH, CHH, D, E, Eⁿ, F, G, H, I, Iⁿ, J, K, KH, L, M, N, NG, O, Oⁿ, O͘, P, PH, Q, R, S, T, TH, U, V, W, X, Y, Z. Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ. Kha-kiû chit jī, it-póaⁿ sī chí hia̍p-hōe kha-kiû (Eng-gí: association football ), che sī thong sè-kài siōng chē lâng sńg, siōng chē lâng khoàⁿ ê kiû-tūi thé-io̍k ūn-tōng. Chia só͘ kóng ê hia̍p-hōe kha-kiû, sī chí ha̍h FIFA...
Размер страницы:71,07 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:6128 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:5011 символов
Количество слов:794 штук
Время загрузки страницы:0,75 секунд
Сервер:mw1330.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Wed, 21 Mar 2018 10:51:02 GMT