Анализ сайта: http://

xal.wikipedia.org – Wikipedia

xal.wikipedia.org – Wikipedia
Ссылка на сайт:https://xal.wikipedia.org/wiki/Нүр_халх
Яндекс ТИЦ:40
Информер:ТИЦ xal.wikipedia.org
Домен:xal.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia
H1:

Нүр халх

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Нүр халх. Wikipedia талас. Одх тал: айлл, хәәвр. Википедь гисын күн болһан бичиҗ болн ясче болгодме сул медрелин бичигта тавта мөрлеҗ ортын! Моһа сарин 15. Эндер хальмг кельнед бичисын 2039 зүүл бәәнә. Шин зүүл эклех. Википедь юмб? Википеди - сул, орҗе болм, олна келнә, олна медрылтә толь бичиг. Терүнә нернь « вики », «энциклопедия» хойрин сүүрәс экелнә. Икәр 13 сай зүүльс (2039 Хальмг кельнед) эврә дурар цуг нарте делкән орлацачнарар бичисын. Тер зүүлс болвычен Википеди орҗ болдыг чиклеҗ чадна. Википеди - суңһцин толь бичиг бәәнә. Ханьдлатан! Бус келәр бичисын Википедьс. Хальмг-моңһл бүлин келәр: Бурядар, Моңһлар, Түргүд бүлин келәр: Иштгудар - Чәвәшәр - Азермудар - Узбектар - Киргиздар - Каракалпакудар - Хасгудар - Крым татардар - Якутар - Татардар - Түркдар - Түркмендар - Уйгурдар, Китд төвд хойр бүлин келәр: Төвдәр · Бутанмудар · Мьянмудар · Балвудар · Китдәр (йосна), 500 000 даву Бикипедин буулһавр: Deutsch · Español · Français · Italiano · Nederlands · 日本語 · Polski · Português ·...
Размер страницы:127,45 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:6645 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:5486 символов
Количество слов:883 штук
Время загрузки страницы:0,812 секунд
Сервер:mw1258.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Sun, 18 Mar 2018 23:04:40 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены