Анализ сайта: http://

tn.wikipedia.org – Wikipedia

tn.wikipedia.org – Wikipedia
Ссылка на сайт:https://tn.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ tn.wikipedia.org
Домен:tn.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia
H1:

Main Page

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Main Page. From Wikipedia. Jump to: navigation, search. Amogelesega mo Wikipedia ya Setswana, Ensaetlolopedia ya mahala e mongwe le mongwe a ka e kwalang. Go na le di article di le 637. Arts, Biography, Lefatshe, Histori, Dipalo, Saense, Temo-Thuo, Tsa Batho, Technologi, All portals, Ensaetlolopedia Ya Mahala. Amogelesega mo Wikipedia, tirisanyommogo e maikaelelo a yone e leng go leka go ensaeklopidia ka diteme tsa mafatshe a a farologanyeng, mme ebile e sa sokamela ka letlhakoreng lepe e bile e dirisiwa ke mongwe le mongwe mo interneteng mahala. Wikipedia ga e duelelwe, e bile e ka dirisiwa go batla tlhaloso ya sepe fela kgotsa go tsenya sengwe, le go baakanya tse di setseng di tsentswe. Ka gore mongwe le mongwe o kgone go tsenya se a se batlang, Wikipedia ga e kake ya tshepisa ya gore se o tla se filthelang fa ke boammaaruri jo bo tletseng. O ka lekeletsa ka Sandbox. Tswana Wikipedia e, e na le di article di le 637. Go tsaya malebane go bona gore o ka kwala eng, o ka tlhola gore batho ba...
Размер страницы:117,52 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:9839 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:8104 символов
Количество слов:1436 штук
Время загрузки страницы:0,734 секунд
Сервер:mw1274.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Mon, 22 Jan 2018 09:58:23 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены