Анализ сайта: http://

dok134.blogspot.com – Миний.

dok134.blogspot.com – Миний.
Ссылка на сайт:http://dok134.blogspot.com/
Яндекс ТИЦ:0
Информер:ТИЦ dok134.blogspot.com
Домен:dok134.blogspot.com
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Нет
IP-адреса сайта:
  • 172.217.20.161
  • 2a00:1450:401b:802::2001
Title:Миний.
H1:

Миний

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Миний. 2018-03-26. Англи хэл, Математик баяртай. Харилцаа, багийн ажиллагаа сайн уу? С V дээрээ сэтгэл хөдлөм өндөр оноо бичих нь хангалтгүй болж байна. Ажил олгогчид таны тодорхойлсноос цааш өнгийж, өөр ямар ур чадвар байгааг олж харахыг хичээж байдаг. Математик, Англи хэл г.м танин мэдэхүйн ур чадварууд нь ажил горилогчийн царааг хэмжихэд удаан ашиглагдаж байсан. Эдийн засгийн think-tank болох The Hamilton Project -ийн тайланд дурдсанаар, танин мэдэхүйн бус ур чадварууд нь ажил дээр гарсны дараах боловсролын гүйцэтгэл, амжилтын салшгүй хэсэг болох төдийгүй энэ нь өсөн нэмэгдсээр байгааг хэлж байна. Энэхүү танин мэдэхүйн бус ур чадвар нь хүний дотоод ур чадвар буюу soft skills бөгөөд чи хэр сайн харилцдаг, бусадтай хэр сайн хамтарч ажилладаг, багаа хэрхэн сайн удирддаг болон өөрийгөө хэр урамшуулж, хөдөлгөдөг байдал юм. Энэхүү тайланд бичсэнээр дотоод ур чадвар нь хүнийн хувийн зан чанар, хувь хүнээс өөрөөс нь гарцаагүй хамаардаг тухай дурдсан бөгөөд тухайлбал “ зарим хувь хүн...
Размер страницы:240,48 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:26699 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:21521 символов
Количество слов:3832 штук
Время загрузки страницы:0,812 секунд
Сервер:GSE
Дата/время возврата страницы:Mon, 23 Apr 2018 09:35:26 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены